i2i – Vertrouwen in zinnige zorg

Wij werken (thuis) door en zijn gewoon bereikbaar!

Vertrouwen in zinnige zorg

 

De missie van i2i is het bevorderen van zinnige zorg.

Anders gezegd, het helpen realiseren van een zo groot mogelijke waarde van zorg met de beschikbare middelen.

Het bereiken van zinnige zorg is een complex samenspel van veel meningen en veel belangen. Partijen zoals ziekenhuizen, patiënten, verzekeraars, dokters, politiek en de premiebetaler hebben lang niet altijd gelijkgerichte belangen. Toch is iedereen voor goede zorg en is iedereen tegen verspilling. Dit is precies waar i2i voor staat.

Om het voor iedereen waardevol te maken om continu te streven naar verbetering en bij te dragen aan zinnige zorg is het van belang dat het goede gedrag zichtbaar is en wordt beloond.

i2i heeft deze fundamenten gerealiseerd in het DDD-Partnership. Hiermee is een infrastructuur en ecosysteem neergezet samen met zorginstellingen en zorgverzekeraars waarin gewerkt kan worden aan steeds meer doelmatige zorg op basis van gefundeerd vertrouwen.

Sinds 2010 bewijzen zorginstellingen en verzekeraars dat deze manier van werken blijvend bijdraagt aan goede zorg in Nederland zonder verspilling van schaarse middelen. En in een tijd van groeiende vraag naar zorg is dat goed nieuws.

De voordelen van het DDD-partnership.

  • Als een zorginstelling een DDD-partnership aangaat kan het rekenen op een gunstiger contract met de zorgverzekeraar.
  • Door een DDD-partnership aan te gaan, weten verzekeraars én de buitenwereld dat een instelling staat voor zinnige zorg en dat publieke middelen verantwoord worden besteed.
  • Door het DDD-partnership kunnen zorgverzekeraars er op rekenen dat declaraties niet alleen rechtmatig, maar vooral doelmatig zijn. Declaraties kunnen daarom direct betaald worden, zonder discussies achteraf en terugvorderingen.
  • Het aantal materiële controles kan drastisch worden ingeperkt. Dat scheelt tijd en administratieve lasten.
  • Het DDD-partnership draagt bij aan een eerlijkere verdeling van de zorggelden over zorginstellingen
> Lees hier mee over het aangaan van het DDD-partnership

Facts and figures

  • 50% van de landelijke ziekenhuizenomzet wordt doorlopend gemonitord.
  • Twee grote en een aantal kleinere zorgverzekeraars onderschrijven het DDD-partnership, en geven gecertificeerde zorgaanbieders betere en speciale inkoopvoorwaarden.
  • 202 indicatoren voor doelmatige en rechtmatige zorg
  • 200+ uitgereikte certificaten voor bewezen doelmatige zorg
  • 25 deelnemende ziekenhuizen

Kwaliteit van zorg.

Naast doelmatigheid speelt kwaliteit van zorg ook van belang, aangezien beide nodig zijn voor het creëren van zinnige zorg. i2i is partner van Menzis voor Waardegericht Inkopen. Hierbij maakt i2i de kosten en kwaliteit inzichtelijk van heupprothese-, knieprothese- en cataractoperaties en borstkanker- en reumabehandelingen en faciliteert het zorgaanbieders om op kwaliteit en kosten te verbeteren.

Uiteindelijk wil i2i het ecosysteem dat gecreëerd is voor doelmatige zorg verder uitbreiden met informatie over kwaliteit van zorg. Binnen deze omgeving kunnen partijen als zorginstellingen en zorgverzekeraars samenwerken om zinnige zorg te leveren aan patiënten. Op deze manier wil i2i bijdragen aan het helpen realiseren van een zo groot mogelijke zorgwaarde.

Quotes van klanten

Arend Jan Poel​arends, manager naleving bij Achmea:

“Nu gaat te veel energie naar het controleren van declaraties achteraf. Het is ook een beetje dweilen met de kraan open en slecht voor de onderlinge verhoudingen. Waar we naartoe willen is dat er zo min mogelijk verkeerde declaraties binnen​komen. Dit helpt daarbij.”

Patrick Edgar, senior manager zorginkoop eerste lijn bij Achmea:

“Wij willen juist graag een vertrouwensrelatie aangaan met onze zorgverleners. Uiteraard is dat geen blind vertrouwen maar een gefundeerd vertrouwen dat wordt geborgd door horizontaal toezicht.”

Roel Venema, lid Raad van Bestuur Isala Klinieken Zwolle:

“Roel Venema is niet bang dat het ziekenhuis met certificering zichzelf in de voet schiet. Volledige bevoorschotting is een aantrekkelijk vooruitzicht.”

Anco van Marle, directeur commerciële zaken Mediq:

“Wij willen dat onze apothekers hun tijd en aandacht vooral besteden aan de contacten met de patiënten en de artsen. Daar ligt hun toegevoegde waarde; niet in administratieve rompslomp.”

Marja Brummer, apotheker:

“Mede omdat we de zaken al goed op orde hadden, heeft het ons nauwelijks extra tijd gekost. De manier van aanleveren verandert niet en het extra werk zit feitelijk alleen in de noodzakelijke verbeteringen. Als je daar de juiste maatregelen voor neemt, wordt het eigenlijk alleen maar duidelijker en eenvoudiger.”

Wij zijn i2i

 

Klik hier voor de vacatures