i2i Gezonde zorg. Gezonde Declaratiestromen.


Als professional binnen een ziekenhuis of zorginstelling staat u onder hoge druk. Uw patiënt verwacht van u de optimale zorg, de beste medicijnen en de modernste medische behandeling, ongeacht het prijskaartje. Aan de andere kant eisen verzekeraars en de overheid van u, naast hoge kwaliteit van zorg, inzichtelijkheid in de kosten en een onberispelijke begrotings- en declaratie-discipline. En daarnaast verwacht de maatschappij van u, dat u uiterst verantwoordelijk omgaat met het geld waarmee de zorg wordt gefinancierd. 
i2i is de enige partij die het vertrouwen geniet van verzekeraars én zorgverleners. En wij kunnen u als geen ander helpen bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van uw declaratiestromen. Dat noemen wij DDD; Doelmatig Direct Declareren. Met DDD in uw zorgorganisatie hebt u al na een korte periode een grote zorg minder. Want i2i zorgt dat de declaratiestromen in uw organisatie u nooit meer voor een verrassing stellen. Uw declaratiestromen worden steeds opnieuw door ons gemonitord. En zo kunt u waar nodig direct bijsturen, zonder grote gevolgen.
DDD is goed nieuws voor u, uw organisatie, maar ook voor de Nederlandse zorgverzekeraars die voortaan zonder meer op uw declaratiegedrag kunnen vertrouwen. En dat betekent voor u gunstiger voorwaarden bij de contractonderhandelingen.Daarnaast is DDD van i2i een zegen voor de Nederlandse zorg in zijn geheel. Want hoe doelmatiger en efficiënter we samen met de schaarse middelen omgaan, hoe beter we kunnen waarborgen dat 17 miljoen Nederlanders kunnen blijven rekenen op de allerbeste zorg.

Doelmatig Direct Declareren geeft partners in de zorg vertrouwen.

Als zorgaanbieder wilt u al uw tijd en middelen besteden aan optimale zorg. Het laatste dat u kunt gebruiken is onduidelijkheid over de declaratiestromen binnen uw organisatie.

Doelmatig Direct Declaren van i2i is uw hele declaratiesysteem continu onder controle. En kan er eenvoudig worden bijgestuurd. Zo zijn rechtmatigheid en doelmatigheid van uw declaratiestromen altijd gegarandeerd. DDD maakt uw declaratiestromen volkomen transparant en duidelijk. Dat geeft iedereen vertrouwen. U, de overheid én de zorgverzekeraars. En dat heeft grote voordelen.

De grote voordelen van uw DDD-partnership.

  • Door uw DDD-partnership kunnen zorgverzekeraars er op rekenen dat uw declaraties niet alleen rechtmatig, maar vooral doelmatig zijn. Declaraties kunnen daarom direct betaald worden, zonder discussies en terugvorderingen.
  • Het aantal materiële controles kan drastisch worden ingeperkt. Dat scheelt uw behalve tijd ook enorm in uw administratieve lasten.
  • Als u een DDD-partnership aangaat kunt u rekenen op gunstiger contracten en betere inkoopvoorwaarden.
  • Door een DDD-partnership aan te gaan, laat u verzekeraars én de buitenwereld zien dat u staat voor doelmatige zorg en dat u publieke middelen altijd verantwoord besteedt.
> Lees hier mee over het aangaan van het DDD-partnership

Partners

Sinds de ontwikkeling van het DDD-partnership hebben wij samen met onze partners al veel bereikt. Dit zijn de cijfers:

  • 20% van de ziekenhuizenomzet wordt doorlopend gemonitord.
  • Twee grote zorgverzekeraars onderschrijven het DDD-partnership, en geven gecertificeerde zorgaanbieders betere en speciale inkoopvoorwaarden.

Ervaringen van zorgverleners en
zorgverzekeraars uit de praktijk

Arend Jan Poel​arends, manager naleving bij Achmea:

“Nu gaat te veel energie naar het controleren van declaraties achteraf. Het is ook een beetje dweilen met de kraan open en slecht voor de onderlinge verhoudingen. Waar we naartoe willen is dat er zo min mogelijk verkeerde declaraties binnen​komen. Dit helpt daarbij.”

Patrick Edgar, senior manager zorginkoop eerste lijn bij Achmea:

“Wij willen juist graag een vertrouwensrelatie aangaan met onze zorgverleners. Uiteraard is dat geen blind vertrouwen maar een gefundeerd vertrouwen dat wordt geborgd door horizontaal toezicht.”

Roel Venema, lid Raad van Bestuur Isala Klinieken Zwolle:

“Roel Venema is niet bang dat het ziekenhuis met certificering zichzelf in de voet schiet. Volledige bevoorschotting is een aantrekkelijk vooruitzicht.”

Peter Machielsen, stafmedewerker Planning & Control at Ikazia:

“Het inzichtelijk maken van verbeterpunten is het grootste voordeel van i2i, de overige voordelen die de zorgverzekeraar aan het DDD-partnerschip verbindt zijn mooi meegenomen”

Anco van Marle, directeur commerciële zaken Mediq:

“Wij willen dat onze apothekers hun tijd en aandacht vooral besteden aan de contacten met de patiënten en de artsen. Daar ligt hun toegevoegde waarde; niet in administratieve rompslomp.”

Marja Brummer, apotheker:

“Mede omdat we de zaken al goed op orde hadden, heeft het ons nauwelijks extra tijd gekost. De manier van aanleveren verandert niet en het extra werk zit feitelijk alleen in de noodzakelijke verbeteringen. Als je daar de juiste maatregelen voor neemt, wordt het eigenlijk alleen maar duidelijker en eenvoudiger.”

Wij zijn i2i

 

Klik hier voor meer informatie