Privacy Statement

Voor i2i is het belangrijk dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de data die zij verwerkt en de resultaten uit haar analyses. Privacy maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. In deze verklaring wordt duidelijk gemaakt hoe i2i die vertrouwelijkheid invult en borgt.

Vertrouwelijkheid van data en analyses

 • i2i verwerkt uitsluitend gepseudonimiseerde persoonsgegevens, dit betekent dat i2i geen tot patiënten herleidbare gegevens verwerkt. Hiermee is een veilige een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens maximaal geborgd
 • i2i handelt volgens Wet bescherming persoonsgegevens
 • i2i handelt volgens Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars
 • i2i haar bedrijfsproces is ingericht en gecertificeerd volgens de normen NEN 7510: 2011 en ISO/IEC 27001:2013. Verificatie van de certificaten is mogelijk via deze link voor NEN 7510 en via deze link voor ISO 27001 of telefonisch bij BSI Group The Netherlands op telefoonnummer 020 34 60 780.
 • i2i verwerkt data enkel conform het doel waarvoor de data is aangeleverd
 • i2i deelt geen data met derden, verzekeraars of zorgverleners. De data die i2i van zorgverleners krijgt zal niet met verzekeraars of andere derden worden gedeeld zonder instemming van de desbetreffende zorgverlener

Cookiesbeleid

i2i gebruikt indirecte cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken. De volgende indirecte cookies worden gebruikt:

 • Google Analytics is een service van Google waarmee websitebezoek wordt geanalyseerd.
 • YouTube is een service van Google waarmee video’s op onze website worden weergegeven (embedded).
 • Google Maps is een service van Google waarmee een geografische kaart wordt weergegeven op onze website.
 • Ook gebruiken we cookies van Facebook, Twitter en Google om social media integratie op onze website mogelijk te maken.
 • Tot slot gebruiken wij een cookie om uw cookievoorkeur (akkoord met gebruik van cookies) te bewaren.