Doelmatigheid in de Nederlandse zorg vergroten met machine learning

Bij i2i gebruiken we data science en machine learning (ML) om samen met ziekenhuizen de doelmatigheid in de Nederlandse zorg te vergroten. Het afgelopen jaar hebben we daarnaast in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verkend wat de mogelijkheden zijn van machine learning in relatie tot het risicovereveningsmodel.
Samen met Gupta Strategists hebben we geconcludeerd dat machine learning technieken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het Nederlandse vereveningsmodel (voor de incrowd: R2 is gestegen van 35.1% naar 38.5%).
Het volledige rapport, inclusief de overige resultaten en de eerste inschatting van de impact op de uitvoering, is te vinden op VWS/onderzoek-machine-learning-in-de-risicoverevening en de bijbehorende code op github.com/i2i/ml-risicoverevening.