Treant behaalt certificaten voor doelmatig declareren

Een euro kan maar één keer worden uitgegeven. Ook in de zorg. Treant vindt het daarom belangrijk dat de zorg die in de ziekenhuizen geleverd wordt nuttig en effectief is. Natuurlijk zonder de patiënt daarbij uit het oog te verliezen. Om er achter te komen waar het goed gaat en waar het beter kan, laat Treant zich ‘testen’ door het onafhankelijke bureau i2i dat zich bezighoudt met nuttig en doelmatig declareren. Resultaat: de eerste keurmerken kunnen in ontvangst worden genomen.

Van de 20 specialismen hebben inmiddels 12 bewezen doelmatig en zinnig om te gaan met de zorggelden. De andere 8 zitten nog in het traject en hopen volgend jaar het certificaat te krijgen. Het gaat hier om de specialismen cardiologie, longgeneeskunde, interne geneeskunde, MDL, geriatrie, dermatologie, kindergeneeskunde, gynaecologie/verloskunde, kaakchirurgie, anesthesiologie, neurologie en reumatologie. Zij namen vandaag het keurmerk trots in ontvangst uit handen van voorzitter van de medische staf (MSCT) Peter Kleingeld, CFO Jean-Pierre van Beers, directeur Bob Smits en relatiemanagers Anne Jansen en Lise Gunneweg van i2i.

i2i

Het bureau i2i is een partij die voor Treant controleert of de zorg doelmatig en effectief geleverd wordt. Ze doen dat via de systematiek van Doelmatig Direct Declareren–DDD. Zo worden de declaraties van Treant continu vergeleken met die van andere ziekenhuizen met vergelijkbare patiënten. Indien er declaraties zijn die afwijken van het landelijke gemiddelde, dan wordt met de artsen van Treant nagegaan hoe dat komt. Wanneer er geen duidelijke verklaring voor is, kan er een verbetertraject worden opgezet.

Treant is trots op het feit dat zoveel specialismen inmiddels hebben bewezen zinnige zorg te leveren. Het DDD-partnership tussen i2i en Treant wordt ondersteund door Zilveren Kruis. Het geeft de zorgverzekeraar het vertrouwen dat hieraan deelnemende ziekenhuizen verantwoordelijkheid nemen voor het leveren van doelmatige zorg.

Bron: Treant behaalt certificaten