Menzis kiest i2i als partner bij Waardegericht Inkopen

Menzis heeft voor i2i gekozen als partner bij het faciliteren van Waardegericht Inkopen van zorg voor knie- en heupatrose en staar.

i2i ondersteunt zorgaanbieders in dit traject middels analyses op het gebied van kwaliteit en kosten. Informatie over de kwaliteit en kosten van de verleende zorg van de deelnemende zorgaanbieders worden geanalyseerd en gebenchmarkt en worden gevat in rapportages welke gedeeld worden met de desbetreffende zorgaanbieders. Deze rapportages worden samen met de zorgaanbieders besproken op spiegelbijeenkomsten. Doel van de rapportages en de spiegelbijeenkomsten is het faciliteren van interactie tussen de deelnemers, zodat zij van elkaar kunnen leren om hun zorg te verbeteren. i2i voert deze werkzaamheden uit als Trusted Third Party.

Over Menzis

Menzis vindt het belangrijk dat haar klanten zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Menzis is een landelijke verzekeraar en sluit daartoe jaarlijks contracten met zo’n 25.000 zorgaanbieders. “Maar om daadwerkelijk samen de kwaliteit te verbeteren en de zorgkosten te beheersen, is meer nodig dan dat”, zegt Joris van Eijck, directeur Zorg. Daarom heeft Menzis voor 2018 afspraken gemaakt met zorgaanbieders over het waardegericht inkopen van zorg voor knie- en heupatrose en staar. Doelstelling van het waardegericht inkopen is het stimuleren van verbetercycli bij deelnemende zorgaanbieders, zodat zij worden ondersteund in het continu verbeteren van hun patiëntenzorg.