Martini Ziekenhuis en Menzis sluiten uniek meerjarig contract

Het Martini Ziekenhuis en Menzis delen de verantwoordelijkheid voor de zorg aan inwoners van Groningen. Vanuit deze verantwoordelijkheid hebben beide partijen het afgelopen jaar gewerkt aan de inhoudelijke en financiële  invulling van een langjarige, intensieve samenwerking; een partnership. Zij ondertekenen vandaag een contract voor vier jaar, met als belangrijke ambitie om de zorg voor mensen nu en in de toekomst dichtbij, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. Er zijn vergaande afspraken gemaakt om de kwaliteit verder te verbeteren,  zorg dichterbij te organiseren en de kosten te verminderen. Om dit de komende jaren goed te volgen hebben de samenwerkingspartners  een monitor ingericht op kwaliteit, doelmatigheid en kosten.

Lees meer op de site van het Martini Ziekenhuis.