Hercertificering NEN7510:2017 en ISO/IEC27001:2013

Informatiebeveiliging is van cruciaal belang voor onze dagelijkse bedrijfsvoering. We laten ook extern toetsen dat onze bedrijfsprocessen hierop zijn ingericht en zijn per 28 augustus succesvol gehercertificeerd volgens de normen NEN 7510:2017 en ISO/IEC 27001:2013.