Een certificaat voor ziekenhuizen die de declaraties op orde hebben

Uit Het Financieele Dagblad d.d. 24 Februari 2014 (p4)

Door Sandra Olsthoorn

In deze tijd van dalende patiëntenaantallen en toenemende onderlinge concurrentie is ‘omzetoptimalisatie’ een speerpunt in veel ziekenhuizen.

Toch timmert het Amsterdamse bedrijf Intelligence to Integrity (i2i) aan de weg met een opmerkelijk ​concept: het helpt ziekenhuizen zo min mogelijk te declareren.

Boete

Onlangs kreeg het Nieuwegeinse Sint Antonius Ziekenhuis een stevige boete van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het ziekenhuis had de afgelopen jaren voor zo’n € 25 mln ten onrechte aan zorg gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Er was volgens de NZa geen sprake van fraude, wel van onzorgvuldigheid en een zwakke financiële administratie.

De boete voor het Antonius galmt na in alle Nederlandse ziekenhuizen. Want, zo blijkt ook uit het onderzoek waar de NZa zich op baseerde, de fouten die in Nieuwegein werden gemaakt komen waarschijnlijk overal voor. Alle ziekenhuizen hebben te maken met talrijke, vaak onduidelijke regels, die ook nog eens voortdurend worden gewijzigd. Controles van declaraties waren tot voor kort oppervlakkig, en de financiële prikkel voor artsen en ziekenhuizen om met die omstandigheden opportunistisch om te springen, is sterk. En dus weet ieder ziekenhuis: morgen kan de Nederlandse Zorgautoriteit ook bij ons op de stoep staan.

Het Sint Antonius beloofde omstandig beterschap, met als een van de actiepunten het inschakelen van i2i. Dat bedrijf zet het declaratiegedrag van een zorgaanbieder af tegen wet- en regelgeving en declaraties van andere ziekenhuizen met vergelijkbare patiënten. Zo komen opvallende afwijkingen in declaratiegedrag aan het licht.

Database

Door verschillende databases naast elkaar te leggen kan i2i bijvoorbeeld aantonen dat een ziekenhuis wel erg veel ligdagen declareert, waar andere de patiënten vooral poliklinisch — en dus goedkoper — behandelen. Of het kan blijken dat de artsen vaker dan elders, en zonder dat daar een goede verklaring voor is, tot kostbare operaties besluiten. Ziekenhuizen die hun processen aan de hand van die opmerkingen verbeteren, kunnen een certificaat krijgen van i2i.

‘We brengen onze opdrachtgevers vooral slecht nieuws door ze te wijzen op fouten’, erkent Wietse Rypkema, een van de oprichters van i2i. ‘Ziekenhuisbestuurders hebben ons dan ook wel gevraagd: “Waarom zou ik vrijwillig omzet inleveren?”’

Toch heeft het bedrijf de wind momenteel in de rug. Want nu zorgverzekeraars en de NZa de controles op facturen opvoeren, neemt ook de druk op ziekenhuizen toe om hun declaratieprocessen op orde te krijgen. Niemand zit immers te wachten op een boete zoals het Sint Antonius kreeg, dat naast het terugbetalen van de onterecht geïnde € 25 mln, ook € 2,5 mln moet overmaken aan de NZa.

Ook kan i2i rekenen op de steun van Achmea. Ziekenhuizen die een certificaat van het bedrijf krijgen, en daarmee dus kunnen aantonen dat ze volgens de regels doelmatig declareren, worden beloond door de grootste zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld doordat ze hun onderhanden werk volledig bevoorschot krijgen. En bij contractonderhandelingen is een certificaat een voordeel.

‘Nu gaat te veel energie naar het controleren van declaraties achteraf’, vindt Arend Jan Poel​arends van Achmea. ‘Het is ook een beetje dweilen met de kraan open en slecht voor de onderlinge verhoudingen. Waar we naartoe willen is dat er zo min mogelijk verkeerde declaraties binnen​komen. Dit helpt daarbij.’

Momenteel doen al tien van de negentig ziekenhuizen een gooi naar een certificaat van i2i. Zo ook de Isala Klinieken in Zwolle. Bestuurder Roel Venema is niet bang dat het ziekenhuis met certificering zichzelf in de voet schiet. Volledige bevoorschotting is een aantrekkelijk vooruitzicht.