Artikel over DDD-partnership Farmacie

‘Van 1000 regels naar 10 principes’

Apotheker die doelmatig en rechtmatig declareert moet worden beloond

Declareren op basis van vertrouwen vermindert administratieve lasten in apotheek. Zorgverzekeraar blij met transparantie. Succesvolle pilot DDD-partnership wordt uitgebreid.

Door Frank Kessel

Zorgbudgetten staan onder druk en zowel de overheid als de zorgverzekeraars eisen in toenemende mate een strenge bewaking van de uitgaven. Ook binnen de farmacie betekent dit dat apothekers genoodzaakt zijn veel tijd en aandacht te stoppen in hun declaratieverwerking. Een in 2011 gestarte pilot van Achmea, Mediq, Escura en Thio Pharma om dit proces te verbeteren is succesvol gebleken. Insteek is een volledig transparant declaratieproces met de zekerheid dat er doelmatig en rechtmatig gedeclareerd wordt. In ruil daarvoor vinden er geen verrekeningen achteraf meer plaats. In 2012 gaan alle 227 Mediq apotheken en alle apotheken van Escura hun declaratiestroom met Achmea op deze manier inrichten. i2i – Intelligence to Integrity faciliteert dit partnership als Trusted Third Party.

,,Dankzij de pilot hebben we in onze administratie de puntjes op de i kunnen zetten. Omdat die nu optimaal is ingericht, ook op de werkvloer, hebben we minder tijd nodig en hebben we niet meer te maken met het fenomeen van afkeuringspercentages en herdeclareren.’’

Marja Brummer, beherend apotheker van Mediq Apotheek Ommoord, was één van de eerste apotheken die meedeed in de pilot. Ze is positief over het gevolgde traject. ,,Mede omdat we de zaken al goed op orde hadden, heeft het ons nauwelijks extra tijd gekost. De manier van aanleveren verandert niet en het extra werk zit feitelijk alleen in de noodzakelijke verbeteringen. Als je daar de juiste maatregelen voor neemt, wordt het eigenlijk alleen maar duidelijker en eenvoudiger.’’

De verwachting is dat Mediq Apotheek Ommoord, na een inregelperiode, als één van de eerste apotheken in Nederland het DDD-partnership krijgt. Dit ‘keurmerk’ wordt verstrekt aan apotheken die bewezen hebben dat ze hun administratie op orde hebben. Dat alles met als uitgangspunt tijd, geld en onnodige ergernis te besparen op basis van onderling vertrouwen tussen apotheker en zorgverzekeraar.

Afgesproken is dat de zorgverzekeraar op basis van dat keurmerk een stap terug doen in de materiële controle. Voor de apotheker zelf is er naast een adequate en correcte administratie ook het voordeel dat de declaraties direct betaald worden, zonder correcties achteraf. Partijen die geen verbetering laten zien of bewust de grenzen lijken op te zoeken, komen niet in aanmerking voor het keurmerk.

Vertrouwensrelatie

Patrick Edgar, senior manager zorginkoop eerste lijn bij Achmea, is een groot voorstander van het systeem. ,,Wij willen juist graag een vertrouwensrelatie aangaan met onze zorgverleners. Uiteraard is dat geen blind vertrouwen maar een gefundeerd vertrouwen dat wordt geborgd door horizontaal toezicht.’’

Volgens Edgar kan dat in 99% van de gevallen. ,,Ons systeem is er nu nog op ingericht om iedereen volledig te controleren. Die ‘ratrace’ van de zorgcontrole is een onmetelijke klus en feitelijk zonde van tijd en geld. Veel liever zouden we onze mankracht inzetten op die 1 % die de administratie structureel niet op orde heeft. In de pilot is bewezen dat we met de door i2i ontwikkelde systematiek die beweging langzaam maar zeker kunnen inzetten.’’

Anco van Marle, directeur commerciële zaken bij Mediq Apotheken, onderschrijft de woorden van Edgar. ,,Wij hebben de verplichting om zorgvuldig met de budgetten in de zorg om te gaan. De gelden moeten rechtmatig en doelmatig besteed worden. We hebben dan ook niets tegen een strenge controle, maar aan de andere kant willen we wel dat onze apothekers hun tijd en aandacht vooral besteden aan de contacten met de patiënten en de artsen. Daar ligt hun toegevoegde waarde; niet in administratieve rompslomp.’’

Betere oplossingen

Van Marle geeft aan dat daarbij volledige transparantie met betrekking tot de declaraties noodzakelijk is. ,,De relatie zorgverzekeraar – apotheker heeft behoorlijk onder druk gestaan. Gelukkig zijn we in staat geweest om op basis van wederzijds respect en vertrouwen met Achmea die relatie sterk te verbeteren. Daardoor ontstaat de basis om samen tot nieuwe en betere oplossingen te komen.’’

Naast de andere manier van contractering met betrekking tot de declaratiestroom zie je dat bijvoorbeeld ook terug in het akkoord over ons nieuwe zorgprogramma. ,,We verbeteren samen met de betrokken huisartsen het geneesmiddelengebruik van onze patiënten. De kwaliteit van onze service gaat omhoog, terwijl we kosten besparen in apotheken en ziekenhuizen.”

Edgar geeft aan dat de pilot wat hem betreft het begin is van een heel ander manier van contracteren. ,,Nu zijn we maanden bezig om alle mogelijke risico’s uit te sluiten en is ieder contract een boekwerk. Het liefst zie ik dat we met onze zorgverleners een contract opstellen van 2 kantjes. Van rule-based naar principle-based; van 1000 regels naar 10 principes.’’

DDD-partnership vergroot doelmatigheid en rechtmatigheid declaraties

Apothekers die hun declaratieproces op orde hebben of in staat zijn dat te verbeteren, komen in aanmerking voor het DDD-partnership. Dit is een partnership tussen zorgverleners en zorgverzekeraars, gefaciliteerd door i2i – Intelligence to Integrity als Trusted Third Party (TTP). Zij maakt via intelligente analyses inzichtelijk wanneer en waar er verbeteringen door een apotheek kunnen worden doorgevoerd, zonder de apotheek te overvoeren met informatie of starre computeralgoritmes.

Volgens Wietse Rypkema van i2i is het belangrijk dat je zorgverleners die het goed doen beloont, in plaats van dat je steeds op zoek bent naar de ‘zwarte schapen’ en die wilt straffen. Op die manier kun je werkelijk iets doen aan het beheersen van de zorgkosten voor de B.V. Nederland. “Het gaat er ons niet om dat de zorgverzekeraars minder schadelast hebben, maar dat de beperkte middelen die we met elkaar hebben, op de beste manier worden ingezet. Dat maken wij transparant.”

Artikel in PDF-formaat