Apotheken behalen Doelmatig Direct Declareren certificaat

Apotheken BENU en Mediq leveren actieve bijdrage aan betaalbare zorg

Ruim 160 apotheken hebben per 1 mei 2013 het DDD-certificaat behaald.

Het DDD-certificaat (Doelmatig Direct Declareren) is een keurmerk voor apotheken die positief hebben aangetoond dat zij rechtmatig en doelmatig declareren.

De eerste apotheken die het certificaat behalen zijn aangesloten bij de ketens BENU (221 apotheken) en Mediq (268 apotheken).

Zorgverzekeraar Achmea is zeer verheugd met de eerste certificaten die zijn behaald. “Wij hebben ervoor gekozen om apotheken die positief aantonen dat zij rechtmatig en doelmatig werken te belonen. Op die manier kunnen we goed gedrag stimuleren” aldus Roland Eising, manager zorginkoop farmacie bij Achmea.

Om het DDD-certificaat te behalen, moeten apotheken hun declaratieproces op

orde hebben en doelmatige zorg leveren. Of dit het geval is wordt vastgesteld door een derde partij (TTP), i2i – Intelligence to Integrity. i2i – Intelligence to Integrity heeft het Doelmatig Direct Declareren Partnership (DDD-partnership) ontwikkeld als model om zorgverleners die rechtmatig en doelmatig declareren zichtbaar te maken en te belonen. Voor deelnemers betekent dit betere contractvoorwaarden met zorgverzekeraars en minder administratieve lasten. Voor zorgverzekeraars betekent dit de dat de declaratie van een zorgverlener continu getoetst wordt op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Door tijdig transparantie te verschaffen en in overleg te treden over onduidelijkheden, ontstaat er meer vertrouwen en begrip. Op basis daarvan kunnen apothekers en zorgverzekeraars zich richten op afspraken om de zorgverlening te verbeteren.

Anco van Marle onderschrijft dit “De relatie zorgverzekeraar – apotheker heeft behoorlijk onder druk gestaan. Gelukkig zijn we in staat geweest om op basis van wederzijds respect en vertrouwen met Achmea die relatie sterk te verbeteren. Daardoor ontstaat de basis om samen tot nieuwe en betere oplossingen te komen.’’

De deelnemende apotheek krijgt met behulp van een rapportage

inzicht in ondoelmatigheden in zijn declaratiegedrag ten opzichte van vergelijkbare apotheken. Op basis van dat inzicht kunnen verbeteringen worden doorgevoerd. i2i – Intelligence to Integrity stelt gezamenlijk met de apotheker een verbeterplan op, waardoor de declaraties doelmatiger worden. Wanneer het verbeterplan succesvol is uitgevoerd, ontvangt de apotheek het DDD-certificaat.

Tamara ter Laak manager zorgverzekeraars Benu “Wij hopen dat andere verzekeraars deze inspanning eveneens zullen gaan waarderen”. De apotheken vertrouwen erop dat naast Achmea ook andere verzekeraars hun inspanningen om doelmatige zorg te leveren zullen waarderen.

Na het verkrijgen van het certificaat wordt de apotheek op de achtergrond continue gemonitord. Indien nodig worden nieuwe verbeterplannen opgesteld en doorgevoerd.

Verwacht wordt dat eind 2013 500 apotheken in Nederland het certificaat hebben behaald.

mediq-achmea-i2i1-e1438702163245

Vlnr: Wietse Rypkema (i2i), Esmé Schelling (i2i), Erwin van Malland (Mediq), Roland Eising (Achmea) en Peter de Lange (Mediq)