DDD partner worden? Zo gaat het in zijn werk.

Wanneer u voor het DDD-partnership kiest, beginnen we met een nulmeting. We toetsen op honderden indicatoren, om een goed beeld te krijgen van uw declaratiestromen. Omdat voor doelmatige declaraties het normenkader vaak minder strak omlijnd is, gebruiken we een door i2i ontwikkelde benchmark. Deze is zeer geavanceerd en geeft een getrouw beeld van de declaratiestromen in uw zorginstelling, ten opzichte van andere zorginstellingen.

De zorg binnen uw organisatie houden we tegen het licht op basis van deze benchmark. Na toepassing van een statistische marge kunnen we precies zien, waar mogelijke verbeteringen zitten. Deze uitkomsten valideren wij met u. En als het nodig is, maken we samen met u een verbeterplan. Wanneer dit plan is gerealiseerd, behaalt u het DDD-certificaat. Na het certificaat blijven we monitoren, opdat wij eventuele onregelmatigheden snel aan u terug kunnen koppelen.

Een integraal onderdeel van het DDD-partnership zijn de relatiemanagers van i2i. Zij zijn het centrale aanspreekpunt voor u en uw collega’s binnen de zorginstelling. De relatiemanagers faciliteren de zorgadministratie bij het snel en efficiënt oppakken van verbeteringen rond doelmatigheid bij de zorgregistratie en ondersteunen artsen bij het realiseren van doelmatige zorg binnen hun specialisme. De kennis en kunde van de relatiemanagers zorgen ervoor dat het DDD-traject voor uw organisatie soepel en zonder onnodige hoofdbrekens verloopt.

Benchmark

De DDD-benchmark is uniek, omdat het verrichtingen-data van zorgaanbieders combineert met de declaratiedata van zorgverzekeraars. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de verleende zorg, zowel binnen de individuele zorginstelling als door de gehele keten heen. Deze informatie wordt als bron gebruikt voor honderden indicatoren waarmee zorgaanbieders nauwkeurig met elkaar vergeleken kunnen worden op doelmatigheid en rechtmatigheid. Omdat elke zorgaanbieder natuurlijk uniek is worden de uitkomsten gecorrigeerd op basis van de patiëntenpopulatie van de desbetreffende instelling. Binnen de DDD-benchmark wordt onder andere gecorrigeerd voor:

  • De mate waarin u specialistische zorg biedt.
  • Patiënt-kenmerken als leeftijd en geslacht.
  • Zorgzwaarte van uw patiënten (WBMV, FKG en DKG).
  • Kenmerken van uw patiëntenpopulatie (locatie en SES op postcode 4 niveau).
  • In welke mate u patiënten deelt met andere instellingen.
  • Een verhoogde of verlaagde incidentie (op postcode 4 niveau).
Benchmark*Voorbeeld

Na het certificaat blijven we uw declaratiestromen monitoren.

Een integraal onderdeel van het DDD-partnership zijn de relatiemanagers van i2i. Zij zijn het centrale aanspreekpunt voor u en uw collega’s binnen de zorginstelling. De relatiemanagers faciliteren de zorgadministratie bij het snel en efficiënt oppakken van verbeteringen rond doelmatigheid bij de zorgregistratie en ondersteunen artsen het realiseren van doelmatige zorg binnen hun specialisme. De kennis en kunde van de relatiemanagers zorgen ervoor dat het DDD-traject voor uw organisatie soepel en zonder onnodige hoofdbrekens verloopt.

Met uw DDD-partnerschap maakt u een duidelijk statement!

  • U kiest ervoor om het declaratiegedrag van uw organisatie te verbeteren.
  • U neemt verantwoordelijkheid voor doelmatige zorg, en dus voor doelmatige inzet van maatschappelijke middelen.